Her kan du læse, prædiken og Højeste Ret,s dom,
gennem at trykke på teksterne nede under:
 

 

Åke Greens prædiken

Højeste Ret,s dom

Dom:

Tingsrätten Kalmar: 1 måneds fængsel
Göta Hovrätt Jönköping: Frikendt
Högsta Domstolen: Frikendt

 
 
Åke Green er en kristen broder med hjerte på rigtige sted. Han fik nød for den åndelige situation i Sverige og specielt med tanke på hvordan den homoseksuelle bevægelse spreder sit budskab  i samfundet. De har  lykkes få komme til  i pressen og han syntes ikke at bibelens syn på homoseksualitet kom frem. I denne nød for disse mennesker søgte han Gud i et halvt års tid og fik så den prædiken du kan læse gennem at trykke på linkene oven. Han inviterede aviserne Ölandsbladet og Barometern samt lokal - TV at komme når han i Borghoms Filadelfiakirke bar frem dette budskab. Ingen av dem var dog interesseret!

Så indtraf det at han blev anmeld for hetz mod folkgrupp og den prædiken som ingen ville høre blev kendt og læst over hele verden, helt in i USA's senat gik budskabet. Forhandlingerne fra Højeste Ret blev direkte sendt i timer som jeg så fik mulighed at følge hjemme i vores lejlighed i København.

Det gladde mit hjerte at budskabet kom ud over det hele og specielt til målgruppen. At lade en sådan sagtmodig broder gå igennem hele tre retsinstanser med anklage om hetz er i sig selv en urimelighed. Vores broder bar det med en ophøjet ro og gav svar på hvert spørgsmål med en visdom og indsigt som kom fra Herren.

Anklagerens spørgsmål og ytringer blev vendt til det svar Gud har at gi til de homoseksuelle - nemlig evangeliets forvandlende kraft til at bryde med det Guds Ord fordømmer. Orden bars op av den varme og kærlighed broder Åke har til disse mennesker.

Under hele udsendelsen kom JESUS-navnet gang efter gang op på hele TV skærmen. Dette navn som ikke kun  kan løse fra homoseksuelle synder men fra alle de andre. Dette lys som kan bryde hvert mørke og gi mennesket blivende fred i sit indre.

Udsendelsen gjorde at jeg på nydt kom i tanke om et møde i Borgholms Filadelfia, når jeg som barn for ca. 50 år sedan var der sammen med mine forældre og hørte gudsmanden Nils G. Andersson, som bar frem et budskab om Jesu forsoning. Under tiden han talte han så publikum en ildskrift på væggen: "Se Guds som bærer verdens synd" En del så kun noget ord, andre så hele teksten, jag så intet, men glemmer aldrig med hvilket alvor man taltes ved om vad man just hade set. En sådan hændelse setter spår også i et barns liv og viser hvad som  er vigtigt i livet og bliver afgørende for fremtiden.

Nogle år senere, i de første teenageårene, var vi der endnu en gang til et møde som skulle få stor indflydelse på mit liv. Denne gang talte Åke Bengtsson, også han en gudsmanden. Efter mødet bøjet vi alle vores knæ i bøn til Gud og jeg som søgt at få mere av Jesus, låg der også og bad, når broder Åke Bengtsson kom ned til mig og så med ens vad mit problem låg. Jag var så generet i alt og da specielt når man skulle bede, så jag låg der og prøvede at få frem nogle hørbare ord. Då sagde han: "Råb højre broder!" Selvfølgelig hørte Gud mine " sukker" men nu galt det om at få hjælp med mit problem og da måtte jeg følge gudsmandens befaling, så jeg prøvede og prøvede igen, at sige Jesus tak som mit hjerte så gerne ville. Det gik bedre og bedre så til slut var vel vores broder tilfreds.

Nu hører til sagen at vi skulle overnatte i Borgholm hos Anna Håkansson, en kristen søster som tjente Gud hele livet med at arbejde for missionen og tage omsorg om de fattige. Altid havde hun poser med tøj som fyldte op i  halve lejligheden og så syede hun om så det mest uanvendelig kunne bruges. Jeg vågnede meget tidligt om morgenstund og var så fyldt av glæde og salighed at jeg syntes mig være tæt på at sprække.  Jeg gik ud på Borgholms folketomme gader og priste min Jesus som taget sig an mig og kunde løse alle mine problemer. Det var første gang Jesus fik et sådant gensvar fra mine læber. Senere om sommeren var jeg til et ungdomslejer i Hampetorp hvor Gud døbte mig i den Hellig Ånd. Siden har jeg aldrig haft nogle vanskeligheder med at gi udtryk for vad mit hjerte kender indfør Jesus. Det har kommet ind en levende kilde i mit indre som bærer mig gennem alt i livet.

Det er vidunderligt med gudsmennesker som får indsigt i Guds råd og uberoende af om det er populært eller ikke bærer frem sit budskab og gør sin gerning led af Gud. Jag har nemt tre her oven foruden vores broder Åke Green som nu fået træde frem med sit budskab fra Gud med muligheden til omvendelse og frelse. Hvor vigtig er det ikke at gribe anledningen og søge Gud i de dage, timer og øjenblik af nåde som endnu står til buds. Jesusnavnet er det eneste navn som blev givet os mennesker til frelse. Enhver som påkalder dette navn skal blive frelst, det gælder alle, for hos Gud findes ingen personsanseelse - her er vi alle lige.  
                                                                                                                                Yngve