Här kan du höra sång och budskapet, genom att trycka på teksten nedan,
det kan taga lite tid innan du får in filen, men den är där:
      Upplevelse av JESUS
              Missionär Stig Andreasson talar

            Andlig själavård 1.
            Andlig själavård  2.
            Andlig själavård  3.
            Märta Berg talar

            Fattig bliver rik i Kristus   
            Evangelist Målle Lindberg talar

            Levande Vatten  
            Frank Mangs talar
      
        Udvaldt og Rodfestet i Kristus

              Yngve Stenfelt talar

        Inger Johanne sjunger